Казыклар

казыклар

Флеш уеннары татарча.                  Рәсемгә бас

уен Казыклар

  Идарә һәм тасвирлау:

Казык шашка кебек йөри, тик вертикаль һәм горизонталь юл белән. Максат: Бер генә казыкны калдырырга. Тычкан белән идарә ит.

  Категория:

Логик уеннар Казыклар