Татар биюләре

татар биюләре

Флеш уеннары татарча.                  Рәсемгә бас

Идарә һәм тасвирлау:

Малайны татарча бияргә өйрәт. Тычкан белән идарә ит.

Категория: Кызлар өчен уеннар