Нигә мине шлай куркытың

 

Нигә мине шлай куркытың
Тормыш артка як күрсәтың
Күп кешеләр Алла алдың
Күбрәк дошман шатландырдың

Тагын мине сынау биргәч
Ерак качты, зарар калгач
Үзең тизрәк әверелгәч
Гүркә җырласың. Сандугач

Синең усал эшләр күркмим
Синдә өчен тик борчылым
Иблис җаны ашып алдың
Нигә җирдә йөрисың син

6 шөбатны 2004 ел
23 сәгать 14 минут

Аңлатманы өстәү


Защитный код
Яңарту