Дини

Онлайн кроссворд татарча

Горизонталь буенча: 1. Вакытның даимилеге. 3. Иң әүвәлге Адәм, иң соңгы Мөхәммәд. 7. Дини уку йорты. 9. Азан укучы кеше. 12. Үлгән кеше. 14. Дини бинасы. 15 Дини дәрәҗә. 16. Манара өстендә ярым ай. 17. Уйдагы максат. 19. Ике сәҗдә арасында утырып тору димәкдер. 24. Сәмигәл-лаһу лимән хәмидәһ. 25. Гаепле эш. Язык. 26 Дисбе 28 Мәҗбүри эш. 31. Мөкатдәс ае. 33. Намазда утыру димәкдер. 37. Фәрештәнең исеме 39. Аллаһы тәгаләнең бик итагатьле колларыдыр 40. Булмасдан борын булачак нәрсәнең булуыны тәгайен кыйлып кую димәкдер. 44. Ахири заман. 45. Коръянда беренче сүрәи. 46. Аз гына аяк үрә тору димәкдер. 47. Җиденче ай ае. 48. Гомумән мөселманнарда дин башлыгы. 49. Соңгы пәйгамбәр. 50. Рөкүгъ сәҗдәдә әкалль бер тәсбих әйтер кадәр тору димәкдер.

Вертикаль буенча: 1. Шәфкать, рәхимлелек. 2. Намазда аяк үрә, тору димәкдер. 4 Аллага ышаныч. 5. Намазның өлеше. 6. Кисеп кыскарту. 8. Әссәләмү гәләйкүм үә рахматүл-лаһ 10. Аллаһы тәгаләдән Мөхәммәд галәйһиссәламгә килгән дин. 11 Маңгайны җиргә тиерү. 13. Пакъләнү. 15. Мөселманнарда дини идарә башлыгы. 18 Алла һәм дин догматлары турында дини тәгълимат. 20. Аллаһу әкбәр. 21. Ислам, христианлык буддизм һ.б. 22. Бөгелү. 23. Кабердә ян чокыр 27. Көръянда бер бүлек. 29 Намазга кычкыру. 30. Һәр елда бер мәртәбә малдан бирүдер. 32. Намазга кычкыру өчен биек корылма. 34. Аллага ышанмаучы. 35. Шайтан. 36. Изге китап. 37 Тәмуг йортыдыр. 38. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. 40. Раббәнә ләкәл-хәмде. 41. Гарәбстанда, Кәгъбә исемле мөбарәк йортның урныдыр. 42. Оҗмах йортыдыр. 43. Траур.

Җаваплар

Горизонталь буенча: 1. Мәңгелек. 3. Пәигамбәр. 7. Мәдрәсә. 9. Мөәззин. 12. Мәет. 14. Мәчет. 15. Мулла. 16. Маһичә. 17. Ният. 19. Җәлсә. 24. Тәсмиг. 25. Гөнаһ. 26. Тәсбих. 28. Фарыз. 31. Рамазан. 33. Кагъдә. 37. Җәбраил. 39. Фәрештә. 40. Тәкъдир. 44. Кыямәт. 45. Фатиха. 46. Кәүмә. 47. Рәҗәб. 48. Имам. 49. Мөхәммәд. 50. Туманинәһ.
Вертикаль буенча: 1. Мәрхәмәт. 2. Кыям. 4. Иман. 5. Рәкәгать. 6. Сөннәт. 8. Сәлам. 10. Ислам. 11. Сәҗдә. 13. Таһәрәт. 15. Мөфти. 18. Илаһият. 20. Тәкбир. 21. Дин. 22. Рөкүгъ. 23. Ләхед. 27. Сүрәи. 29. Азан. 30. Зәкят. 32. Манара. 34. Дәһри. 35. Иблис. 36. Коръән. 37. Җәһәннәм. 38. Бәсмәләһ. 40. Тәхмид. 41. Кыйбла. 42. Җәннәт. 43. Матәм.

P.S. Хәрефләр Ь һәм Ъ - (.) төймәсенә

автор: IzgeKhan