Мәдәният

Онлайн кроссворд татарча

Горизонталь буенча: 1. Төрле корылмалар ясау сәнгате. 3. Тезмә сөйләм. 6. Истәлекле сын сурәте. 8. Татарлар арасында киң таралган музыкаль корал. 9. Патша бүлмәсе төзү өчен матур таш. 11. Әдәби әсәр. 13. Сәнгать әсәре иҗат итүче. 15. Язучының коралы. 16. Театрда төп урын. 17. Гореф-гадәтләрне сакларга дип соңгы урын диләр. 19. Васыять итеп калдырган. 22. Ясалма театрның артисты. 23. Сәнгать әсәрләре карап чыгарга дип бер урын. 26. Иҗади дәрт. 28. Мәдәни хәзинәләр саклаучы. 29. Халык бәйрәме. 30. Сөйләм халык иҗаты. 32. Кыйммәтле яшел таш. 35. Драмма әсәренең төре. 39. Уйдырмаган хикәя. 42. Америка мәдәниятнең билге. 43. Эпик поэма. 44. Уйдагы теләк. 45. Бию куелышы. 46. Мәдәни эш. 49. Мәзәкчән кеше. 50. Күренә торган урын. 51. Аш пешерүченең сәнгате. 52. Хәрәкәт һәм буй-сынга карата әйтеләр.  Матурлык.

Вертикаль буенча: 1. Сынлы сәнгатьтә төп предметка өстәмә деталь. 2. Спектакль. 4. Бу эчке әгъзадан башка иҗат итәргә мөмкинлек юк. 5. Әдиптә курку уятучы. 7. Иң популяр сәнгатьнең төре. 8. Дөньяның коткаручы. 10. Бизәкнең төре 11. Кәгазьдә тасвирланган сурәт. 12. Архитектура корылышы. 14. һәрвакытта була торган йола. 18. Югары уку мәдәният. 20. Ясалма осталык. 21. Роль уйнаучы. 22. Матур язучы. 24. Язучы хезмәте. 25. Түгәрәк аренада күңелле тамаша. 27. Гыйбрәтле хикәя. 31. Уйдырмаган тарих. 32. Бер чорда яшәгән кеше. 33. Сәнгатьнең төре. 34. Яхшы тавыш белән артист. 36. Зәркән өчен бер әйбер. 37. Җитәкчелексез халык сәнгате. 38. Тәрбияле булу. 40. Парлы бию. 41. Гомерны уйнарга сәнгать. 47. Матур һәм зур бинасы. 48. Мөселман, бәйрәме.

Җаваплар:

Горизонталь буенча: 1. Архитектура. 3. Шигърият. 6. һәйкәл. 8. Гармун. 9. Гәрәбә. 11. Роман. 13. Оста. 15. Келәм. 16. Сәхнә. 17. Зират. 19. Мирас. 22. Курчак. 23. Күргәзмә. 26. Илһам. 28. Музей. 29. Сабантуй. 30. Мәкаль. 32. Зөбәрҗәт. 35. Фаҗига. 39. Риваять. 42. Сагыз. 43. Дастан. 44. Хыял. 45. Балет. 46. Иҗат. 49. Шамакай. 50. Күренеш. 51. Кулинария. 52. Нәзакәтлелек.
Вертикаль буенча: 1. Аксессуар. 2. Тамаша. 4. Йөрәк. 5. Тәнкыйтьче. 7. Кино. 8. Гүзәллек. 10. Беләзек. 11. Рәсем. 12. Манара. 14. Туй. 18. Мәгариф. 20. Сәнгать. 21. Артист. 22. Каллиграф. 24. Әдәбият. 25. Кәмит. 27. Мәсәл. 31. Әкият. 32. Замандаш. 33. Бию. 34. Җырчы. 36. Асылташ. 37. Үзешчәнлек. 38. Әдәплелек. 40. Вальс. 41. Театр. 47. Сарай. 48. Ураза.

автор: IzgeKhan
P.S. Хәрефләр Ь һәм Ъ - (.) төймәсенә