Икътисад

Онлайн кроссворд татарча

Горизонталь буенча: 1. Оешмаларда эшләр белән идарә итүче орган. 3. Мәгълүмат китабы. 6. Эш ханә русча. 7. Чит ил акчасы. 9. Законсыз түләү. 11. Сәүдә алга этәрүче көч. 13. Акча белән эшләүче учреждениесе. 15. Икътисади уңышсызлык. 16. Сорау язуы. Гариза. 18. Сәүдә итәргә дип мәдәниятле урын. 20. Сәүдә итәргә дип мәдәниятсез урын. 21. Икътисадта төп максат. 26. Вак предприятие хуҗасы. Малкуар. 27. Бала сыйфаты. 29. Затлы металл. 32. Иң көчле валюта. 33. Сәүдә әйбер. 35. Оешманың әгъзалары утырыш. 37. Фундамент. 39. Әҗәтне башкача әйтү. 41. Татар валютасы. 43. Совет экономиканың нигезе. 44. Кирәк булса калса дип. 45. Байлыкның мәңгелек күрсәткеч. 46. Алга барыш. 47. Туристлар өчен йорты.

Вертикаль буенча: 1. Эшләп чыгару. 2. Конкурент. 3. Акчасыз товарның алышуы. 4. Сатып җибәрмәүнең сәбәбе. 5. Бөтеннең бер кисәк. 6. Файда түгел. 8. Марксның төп китабы. 10. Бик түләнгән һөнәр. 12. Белем җыентыгы. 14. Алдаулы эш. 17. Икътисади оешма. 18. Көнбатыш Европаның кайбер илләрендә һәм Америкада контора хезмәтчесе. 19. Сәүдә предприятиенең максаты. 22. Табышлы бизнес. 23. Вак акча да металл да. 24. Мәдәният үсешүнең күрсәткече. 25. Рекламаның төре. 26. Читтән китерелгән товар өчен тыю. 28. Алым, юл, метод. 30. Икътисадның мөһим тармагы. 31. Экономик категориясе. 32. Капитал салганның просентлары. 34. Бәяләр үлчәве. 36. Язма килешү. 38. Экономикада югары баш. 40. Сәнәгатьтә махсуслаштырылган юнәлеш. 41. Популяр эчемлек. 43. Сумда бер йөз.

Җаваплар:

Горизонталь буенча: 1. Җитәкчелек. 3. Белешмәлек. 6. Завод. 7. Валюта. 9. Ришвәт. 11. Реклама. 13. Банк. 15. Банкрот. 16. Үтенеч. 18. Кибет. 20. Базар. 21. Муллык. 26. Эшмәкәр. 27. Ышанучанлык. 29. Көмеш. 32. Доллар. 33. Товар. 35. Җыелыш. 37. Нигез. 39. Бурыч. 41. Сум. 43. Аракы. 44. Запас. 45. Алтын. 46. Тәрәкъкыят. 47.Кунакханә.
Вертикаль буенча: 1. Җитештерү. 2. Көндәш. 3. Бартер. 4. Кыйбатчылык. 5. Өлеш. 6. Зыян. 8. Капитал. 10. Табиб. 12. Китап. 14. Афера. 17. Ширкәт. 18. Клерк. 19. Табыш. 22. Уен. 23. Бакыр. 24. Туризм. 25. Игълан. 26. Эмбарго. 28. Ысул. 30. Матбугат. 31. Кыйммәт. 32. Дивиденд. 34. Акча. 36. Шартнамә. 38. Хезмәт. 40. Тармак. 41. Сыра. 42. Тиен.

автор: IzgeKhan
P.S. Хәрефләр Ь һәм Ъ - (.) төймәсенә