Сүзләр эзләү

Сүзләр эзләү

Башлау төймәсенә басагыз

Сњзлђр, хђрефлђр арасында

Шул дүртпочмакта хәрефләр арасында тугыз сүз качып торды. Бер сүзе - бер иле. Барысын да эзләп тап.

Бер чыгарып җибәрсәң,
Нихәтле чакырсаң да кире кайтмый.

(Сүз)

Башваткычлар. Сүзләр эзләү