Казыклар

казыклар

Башлау төймәсенә басагыз


Логик уены Казыклар, сезгә.

Минем Йорт тәкъдим итә.

Тагын кара: Шахмат һәм Шашкалар уеннары.

Компьютер уеннары Казыклар

Идарә һәм тасвирлау:
Казык шашка кебек йөри, тик вертикаль һәм горизонталь юл белән. Максат: Бер генә казыкны калдырырга. Тычкан белән идарә ит.
Категория:
Логик уеннары
Флеш уеннары татарча. Казыклар