Шырпы

шырпы

Башлау төймәсенә басагыз


Логик уены Шырпы сезгә.

Минем Йорт тәкъдим итә.

Компьютер уеннары Шырпы

Идарә һәм тасвирлау:
Шырпының урынын үзгәртеп, дөрес җаваплы мисал һәм башка башваткычлар төзергә кирәк. Тычкан белән идарә ит.
Категория:
Логик уеннар
Флеш уеннары татарча. Шырпы