Япон кроссворды Минем Йорт

япон кроссворды

Башлау төймәсенә басагыз

Йорт турында әйтемнәр

Ике хуҗалы өйдә чүп тездән булыр.
Иясез йорт мисез баш кебек.
Йорт хуҗалыгы чабата ясау түгел.
Олы йортка ни кирәк, кече йортка шул кирәк.
Тирә-ягың яу булсын, йортың 'эче сау булсын.
Читкә китәсең килсә, йортыңны-җиреңне торгызып кит.
Өендә рәхәт тапмаган урамда тапмас.
Өй корган уңар, өйсез кеше туңар.
Өй салмыйча мал булмый
Һәр өйнең үз гадәте бар.
Йортым читән булса да, сортым бүтән.
Үзенә өй кормаган, илгә шәһәр корырга тотынган.
Башваткыч. Минем Йорт