Ирҗан 11-15 бүлекләр

Тырыш ђнием. 11 бњлек


Мансур. 12 бњлек


Эш бњлешњ. 13 бњлек


Дус белђн хат язышу. 14 бњлек


Ђниемнећ сандыгы. 15 бњлек

 Тагын кара :

Irzhanirjan multfilm 5irjan multfilm 10

Татарча мультфильмнар