Монстрлар корпоратсыясе

Монстрлар Корпорациясе тулысынча татарча карый аласыз. Безнең тәҗрибә - Чит телле видеоларны татарчага тәрҗемә итеп тавышландыру

 Тагын кара :

конфу пандаICE Age posterkonfupanda

Walt Disney тәкъдим итә

Буялышлар Бозлык чоры

Койрыклар. Абдулла Алиш әкияте буенча

мультфильм Койрыклар

 Тагын кара :

Су анасы мультфильмКем көчлеТаңбатыр

Татармультфильм тәкъдим итә

Татарча мультфильмнар онлайн. Койрыклар

Ирҗан 11-15 бүлекләр

Тырыш ђнием. 11 бњлек


Мансур. 12 бњлек


Эш бњлешњ. 13 бњлек


Дус белђн хат язышу. 14 бњлек


Ђниемнећ сандыгы. 15 бњлек

 Тагын кара :

Irzhanirjan multfilm 5irjan multfilm 10

Татарча мультфильмнар

Ирҗан 6-10 бүлекләр

Ђни минем белђн уйна. 6 бњлек


Гаилђ ќыелышы. 7 бњлек


Бђлђкђй ялган. 8 бњлек


Ќилђк сђгате. 9 бњлек


Кљнгерђ ђфђнде. 10 бњлек

 Тагын кара :

Irzhanirjan multfilm 5irjan multfilm 15

Татарча мультфильмнар