"Камус"

татарско-русский словарь

Электрон Татарча-русча һәм Русча-татарча сүзлеге "Камус"
Бу сүзлектә рус телендә еш куллана торган җитмеш мең (70000) чамасы сүз һәм тәгъбир бирелде. Ул киң катлау укучыларга җанлы сөйләшү телендә файдалану өчен тәгъдим ителә. Рус һәм татар телләрен өйрәнү өчен дә файдалы кулланма булачак.

йөкләү