Русча-татарча сүзлек

русча-татарча сүзлек

Русча-татарча сүзлек
Бу сүзлекне төзегәндә төп чыганак итеп проф. Д.Н.Ушаков редакциясендә 1938 нче елда басылган дүрт томлык „Толковый словарь русского языка" алынды. Бу сүзлектә русча сүзләрнең татарча тәрҗемәсе белән бергә, аңлашылуы кыенрак булган кайбер сүзләргә, терминнарга аңлатмалар да бирелде.

 

йөкләү