Татарча-кытайча сөйләүлек

Татарча-кытайча сөйләүлек

Татарча-кытайча сљйлђњлек

Әлеге сөйләүлек Кытай Халык Республикасында компактлы янәшә яшәүче милләтләрнең телләрен өйрәнүне, үстерүне һәм саклауны бурыч итеп куя. Бу сөйләүлеккә кытай, инглиз, рус һәм япон телендә 366 киң кулланылышлы фразалар бар. Татарча-кытайча сөйләүлек кытай белгечеләр белән төзәлгән. Кытай һәм татар телләрен өйрәнү өчен дә файдалы кулланма булачак.

йөкләү