Ләһчә (полякча) - татарча сүзлек

полякча-татарча сүзлек

Лђџчђ (полякча) - татарча сњзлек

Läxçä (Poläkçä) - Tatarça Süzlek. 3 000 ÇAMASI SÜZ
Бу сүзлектә ләһ телендә еш куллана торган өч мең (3000) чамасы сүз бирелде. Ул киң катлау укучыларга җанлы сөйләшү телендә файдалану өчен тәгъдим ителә. Поляк һәм татар телләрен өйрәнү өчен дә файдалы кулланма булачак.

йөкләү