Татарча-чувашча сөйләүлек

татарча-чувашча сөйләүлек

Татарча-русча-чувашча сөйләүлек
Сөйләүлек кешенең тормышына һәм эшченлегенә бәйле сүз һәм гыйбарәләр туплап бирелде. Тәкъдим ителгән лексика сәламләү һәм саубуллашу сүзләреннән, туганлык терминнарыннан, кешенең рухи халәтен, холык-фигылен белдерә торган сүзләрдән, киң кулланыштагы тематик диалог калыпларыннан, саннардан, алмашлыклар, аныклагыч сүзләр, әйләнмәләрдән, эш-хәрәкәт билгесен белдерә торган сүзләрдән һәм башкалардан гыйбарәт.

 

йөкләү