Русча-татарча сөйләүлек

русча-татарча сөйләүлек

Русча-татарча сөйләүлек
Бу сөйләүлеккә 150 нән артык ситуатив диалоглар бар. Сүзлек тәрҗемәчеләр, укытучылар, студентлар һәм, гомумән, киң катлау укучылар өчен чыгарыла.

 

йөкләү