Аю белəн Хатын

Аю белəн Хатын татар халык әкиятләре буенча

 

Əүвәл заманда бер Хатын урак урырга баласы белән барган, ди. Ул ура башлагач, аның янына бер Аю килгән. Ул Аюның аягына шырпы кадалган, икән, ди. Ул Хатынга аягын күрсәтергә килгән булган. Хатын аның аягыннан шырпысын алган. Шуның өчен Аю Хатынга бер мичкә бал китереп биргән, ди.

 

Татар халык əкияте.

татар халык әкиятләре