Күбәләк һәм Бала

күбәләк

Рәсемгә басагыз

Књбђлђк џђм Бала буяу

күбәләк

 

Буяу Күбәләк һәм Бала.

     Әйт әле, Күбәләк, Сөйләшик бергәләп:

     Бу кадәр куп очып Армыйсың син ничек?

Тагын кара: мультфильм һәм әкият Бала белән Күбәләк.

Буялышлар. Күбәләк һәм Бала